DE LA REPÚBLICA, B. Sector externo, diciembre 1992. Revista del Banco de la República, v. 65, n. 782, p. 6-8, 30 dic. 1992.