DE LA REPÚBLICA, B. Sector externo, diciembre 1990. Revista del Banco de la República, v. 63, n. 758, p. 6-8, 30 dic. 1990.