DE LA REPÚBLICA, B. Sector externo, octubre 1987. Revista del Banco de la República, v. 60, n. 720, p. 5-9, 30 oct. 1987.